Om Partnerskapet Atlantbanan

30 augusti, 2017

Ända sedan 1990-talet har det funnits ett politiskt samarbete för att utveckla Atlantbanestråket. I mars 2016 bildades Partnerskapet Atlantbanan, ett politiskt styrt samarbete med representanter från kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall, Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo samt länsplaneupprättarna i Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Gävleborg. Även Intresseföreningen Norrtåg och Länsstyrelsen Västernorrland är involverade i partnerskapet. Geografiskt innefattas Norra stambanan, Mittbanan, väg 83 och E14. Genom partnerskapet sker samarbeten över såväl parti- som länsgränser för att åstadkomma en förbättrad transportinfrastruktur och trafikering utmed stråket, med syfte att skapa en hållbar regional utveckling som är till nytta för hela Sverige.

Stråk- och behovsbeskrivning Ånge-Gävle

Verksamhetsplan 2017

 

Atlantbanan

Atlantbanan.