Internt

Material till Atlantbaneforum
Inbjudan och program Atlantbaneforum
Deltagarförteckning

Presentationer från Atlantbaneforum:
Göran Hallin, Kontigo AB
Kerstin Oremark, Region Gävleborg
Petter Essen SJ AB
Henrik Strömberg Region Gävleborg
Länsplaneupprättare
Charlotta Kristow, Ånge kommun 
Anders Franck, Mellansvenska Handelskammaren
Fredrik Svanbom, Gävle hamn
Björn Thunqvist, Green Cargo
Kenth Nilsson, Trafikverket

 

 

 

 

 

 

 

Rapport

Atlantbanan -underlag till stråkanalys – 2014-08-24. Rapporten är skriven av ÅF.

 

Atlantbanan

Atlantbanan.

X