Om oss

Ända sedan 1990-talet har det funnits ett politiskt samarbete för att utveckla Atlantbanestråket. I mars 2016 bildades Partnerskapet Atlantbanan, ett politiskt styrt samarbete med representanter från kommunerna Bollnäs, Bräcke, Krokom, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Ånge, Åre och Östersund samt länsplaneupprättarna i Gävleborg, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Även Intresseföreningen Norrtåg och Länsstyrelsen Västernorrland (projekt Mittstråket) och Trafikverket är involverade i partnerskapet. Geografiskt innefattas Norra stambanan, Mittbanan, väg 83 och E14. Genom partnerskapet sker samarbeten över såväl parti- som länsgränser för att åstadkomma en förbättrad transportinfrastruktur och trafikering utmed stråket, med syfte att skapa en hållbar regional utveckling som är till nytta för hela Sverige.

Rapporter med anknytning till Atlantbanan

Stråk- och behovsbeskrivning Ånge-Gävle (2017)

Atlantbanan – underlag till stråkanalys (2014)

Scandinavian Express Loop (2013)

Atlantbanan

Atlantbanan.

X