Om oss

Ända sedan 1990-talet har det funnits ett politiskt samarbete för att utveckla Atlantbanestråket. I mars 2016 bildades Partnerskapet Atlantbanan, ett politiskt styrt samarbete med representanter från kommunerna Bollnäs, Bräcke, Krokom, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Ånge, Åre och Östersund samt länsplaneupprättarna i Gävleborg, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Även Intresseföreningen Norrtåg och Länsstyrelsen Västernorrland (projekt Mittstråket) och Trafikverket är involverade i partnerskapet. Geografiskt innefattas Norra stambanan, Mittbanan, väg 83 och E14. Genom partnerskapet sker samarbeten över såväl parti- som länsgränser för att åstadkomma en förbättrad transportinfrastruktur och trafikering utmed stråket, med syfte att skapa en hållbar regional utveckling som är till nytta för hela Sverige.

Verksamhetsplan 2020 (pdf) antagen vid rådslaget 1 april 2020.

Se även sidan Rapporter för olika rapporter och annat läsvärt om Atlantbanan.

Atlantbanan

Atlantbanan.

X