Organisation

Samarbetet kring Atlantbanan har pågått i olika former sedan början av 1990-taler. För närvarande bedrivs arbetet i ett partnerskap enligt nedan.

Medlemmar
Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Bräcke, Krokom, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Ånge, Åre och Östersund. Även Intresseföreningen Norrtåg och Trafikverket deltar i olika grad i partnerskapets arbete.

Styrgrupp
Styrgruppen består av politiker från deltagande regioner och kommuner. Ordförandeskapet roterar årsvis mellan de tre deltagande regionerna.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av tjänstepersoner från alla medlemmar och bereder frågor inför styrgruppens möten.

Atlantbanan

Atlantbanan.

X