Organisation

Samarbetet kring Atlantbanan har pågått i olika former sedan början av 1990-taler. För närvarande bedrivs arbetet i ett partnerskap enligt nedan.

Medlemmar
Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Region Gävleborg och kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall, Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo, Projekt Mittstråket samt Norrtågs Intresseförening. Partnerskapet representeras i en styrgrupp enligt nedan.

Styrgruppen
Styrgruppen består av två representanter/län var av en representant/län från regionala organ och en representant/län för kommunerna. Styrgruppen består för närvarande av:
AnnSofie Andersson, Östersunds kommun
Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen
Sven-Ove Danielsson, Ånge kommun
Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland
Marie Centerwall, Bollnäs kommun
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Mats Olofsson, Trafikverket
Eva Andersson, Landstinget Västernorrland

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen består av tjänstemän från alla medlemmar och har som huvuduppgift att handlägga de pågående processerna och bereda frågorna till styrgruppen. Mötesfrekvensen för arbetsgruppen är ett telefonmöte varje månad.

Följande personer ingår i arbetsgruppen:
Magnus Dahlin, Åre Kommun
Malin Nilsdotter-Nyström, Krokoms Kommun
Jenny Jernström, Östersunds Kommun
Berit Eriksson, Region Jämtland Härjedalen
Daniel Svensson, Bräcke Kommun
Jan Rylander, Ånge Kommun
Roger Wetterstrand, Landstinget Västernorrland
Martin Södergårds, Sundsvalls Kommun
Rolf Berg, Ljusdals Kommun
Tony Stark, Bollnäs Kommun
Johan Ljung, Ovanåkers Kommun
Carita Carter, Ockelbo Kommun
Christoffer von Bothmer, Region Gävleborg
Joakim Berg, Norrtåg AB
Christin Borg, Mittstråket

 

Atlantbanan

Atlantbanan.

X